• Stichting “de Berkelzomp” - Beleef de Berkel

De Berkelscheepvaart

In 1987 werd de "Stichting De Berkelzomp" opgericht door een aantal vrijwilligers. Het doel van de stichting: herbouw en exploitatie van een Berkelzomp. Zij namen het initiatief om de oude Berkelvaart in een eigentijds toeristisch concept weer beleefbaar te maken. Dankzij Europese subsidie en de financiele steun van het bedrijfsleven, vele overheden, diverse fondsen en talloze burgers werd het benodigde geld SB-Eurologovoor de herbouw van een Berkelzomp verkregen. Negen vrijwilligers, bijgestaan door de Technische school van Borculo, gingen daarop aan de slag en klaarden het karwei in twee jaar tijds. Op 27 april 1989 liet de Commissaris van de Koningin van Gelderland de Berkelzomp in Borculo te water.

Zompen

De "Jappe" zoals de zomp werd vernoemd naar één van de laatste Berkelschippers. Een typisch scheepje, precies nagebouwd volgens een bij het Waterschap bewaarde bouwtekening van de Berkelzomp.
Alle gemeenten langs de Berkel, vanaf de bron in Billerbeck tot aan de monding in Zutphen ondersteunden dit project en voerden samen een geweldige promotie voor deze nieuwe toeristische attractie. Afwisselend werd er met de "Jappe" gevaren op de Berkel bij Eibergen, Borculo, Lochem en Almen.

Gaandeweg werd het een zeer gewilde toeristsche attractie en ontstond de wens en de behoefte om meerdere zompen in de vaart te hebben. Vanaf 2004 werd het,dankzij financiële steun vanuit Provincie, bedrijfsleven en substantiële Europese subsidies, mogelijk om op alle vier de locaties over een eigen zomp te beschikken. Alle vier hierbovengenoemde plaatsen hebben nu hun eigen Berkelzomp. Met de "Jappe" in Borculo, de "Snippe" in Eibergen en de "Ente" in Lochem, kunnen dagelijks van april tot november toeristische vaarten worden gemaakt. In Almen met de "Fute" dagelijks vanaf april tot eind september.

Bekijk Vaartochten