Stichting "De Berkelzomp" is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).                           

Onderstaand vindt u een overzicht van de gegevens en activiteiten van de stichting.

NAAM: Stichting "DE BERKELZOMP"

Adres: Vosheuvelweg 16, 7261 PD RUURLO

Website: www.stichtingberkelzomp.nl

E-mail: aimvanlith@gmail.com

Telefoon: 0545-221358

RSIN nummer: 812 82 86 65

IBAN/rek. nr.: NL 71 RABO 0309 10 97 44

BESTUUR: Bertil van Lith, voorzitter  
                Ronald Weenk, penningmeester
                Alie Kage, secretaris
                Joost Dijksman, bestuurslid Almen
                Jan Ordelmans, bestuurslid Borculo
                Ben Banning, bestuurslid Eibergen
                Hans Nieboer, bestuurslid Lochem
                                                                                                                                                                                                                                
DOELSTELLINGEN:

De doelstellingen van de stichtingen kunt u in dit pdf-bestand terug vinden dat u hier kunt openen.

BELEIDSPLAN   :

Continuïteit van het varen met de zompen in Almen, Borculo, Eibergen en Lochem door het inzetten van de zompen voor toerisme en educatieve activiteiten. Hierbij is het op peil houden van kennis over de Berkel en omgeving bij de vrijwillige schippers een voortdurend punt van aandacht. Scholing van nieuwe schippers vindt jaarlijks plaats.

Het tijdig onderhouden van de zompen en de botenhuizen is een vast onderdeel van de jaarlijkse activiteiten. Dit onderhoud wordt zoveel mogelijk in eigen beheer door de vrijwilligers uitgevoerd. Groot onderhoud wordt uitbesteed aan professionele bedrijven.
Voor het groot onderhoud aan de zompen en gebouwen is een voorziening getroffen. Hiermee wordt voorkomen dat dit soort onderhoud de jaarlijkse exploitatie sterk beïnvloed.
Voor zover dit nodig is werft de Stichting gelden voor de noodzakelijke investeringen door een beroep te doen op bedrijven, fondsen en overheidsinstellingen.
Het vermogen van de Stichting is besteed aan de gebouwen, inventaris en zompen. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen voor het groot onderhoud, zoals hiervoor reeds is vermeld.

In 2018 en 2019 zullen alle electrische motoren van de zompen worden vervangen. Voor zover dit mogelijk is, wordt er jaarlijks een substantieel deel van het positieve resultaat toegevoegd aan de voorziening voor de vervanging van Berkelzompen.

 

ACTIVITEITEN: verslag van de activiteiten in 2018

De belangrijkste activiteit is het varen met de zompen met als thema “Beleef de Berkel” in Almen, Borculo, Eibergen en Lochem met toeristische en educatieve programma’s.  Hierbij is samenwerking met de VVV en Toeristische Informatie Punten van groot belang.

Het jaar 2018 is voor het varen met de Berkelzompen, mede door de weersomstandigheden, succesvoller geweest dan in 2017. Het plegen van onderhoud aan de zompen en de gebouwen is in belangrijke mate verricht door de vrijwilligers.
Mede door het ontvangen van een gift van € 4520 kunnen de verouderde motoren in 2018 en 2019 worden vervangen.


BELONINGSBELEID:        

De bestuurders en medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

FINANCIEN:

Toelichting Balans: 

Op de gebouwen wordt jaarlijks afgeschreven tot de (fiscale) restwaarde.
Op de zompen en de inventaris wordt jaarlijks afgeschreven.
De tegoeden in kas en bank zijn direct opvraagbaar.
Het vermogen bestaat uit Eigen Vermogen en de Voorzieningen.

Toelichting Staat van baten en lasten: 

De uitgaven spreken voor zich. In 2018 is door de vrijwilligers in totaal 2450 uur arbeid verricht. 


Het resultaat is na aftrek van de post "Fiscale aftrek vrijwilligers" € 1655 positief.
De ontvangsten worden verkregen door verkopen via TIB, VVV en door de activiteiten van de 4 schippersgroepen. 

Het uitgebreide overzicht is hier als pdf-versie te downloaden.